doradztwo firm • pośrednictwo • obsługa projektów


doradztwo, pośrednictwo w kontaktach firmowych między Niemcami, Polską i innymi krajami Unii Europejskiej i CH

 

Proszę zwracać się do nas, jeżeli Państwo:

poszukują lub oferują maszyny, urządzenia lub/i projekty

zamierzają rozbudować współpracę z innymi firmami UE

poszukują nowe rynki i kontakty – służymy Państwu naszymi usługami doradczo-mediacyjnymi i językowymi (niemiecki •

  polski • francuski)

 

jesteśmy do Państwa dyspozycji nasze dane kontaktowe

 

oferty i zapytania z Niemiec, Francji i innych krajów Unii Europejskiej i CH

 

oferty: maszyny • urządzenia • projekty

zapytania: maszyny • urządzenia • projekty


x-Ax 01:
x-Ax 02:
x-Ax 03:
x-Ax 04:
x-Ax 05:
y-Ay 01:
y-Ay 02:
y-Ay 03:
y-Ay 04:
y-Ay 05:


oferty: współpraca z firmami UE

zapytania: współpraca z firmami UE


x-Bx 01:
x-Bx 02:
x-Bx 03:
x-Bx 04:
x-Bx 05:
y-By 01:
y-By 02:
y-By 03:
y-By 04:
y-By 05:


oferty: nowe rynki i kontakty

zapytania: nowe rynki i kontakty


x-Cx 01:
x-Cx 02:
x-Cx 03:
x-Cx 04:
x-Cx 05:
y-Cy 01:
y-Cy 02:
y-Cy 03:
y-Cy 04:
y-Cy 05:


oferty: obsługa Klientów • osoba kontaktowa

zapytania: obsługa Klientów • osoba kontaktowa


x-Dx 01:
x-Dx 02:
x-Dx 03:
x-Dx 04:
x-Dx 05:
y-Dy 01:
y-Dy 02:
y-Dy 03:
y-Dy 04:
y-Dy 05: