innowacje • nowości • tendencje rozwojowe – z Niemiec, Francji, UE & CH


 

naukowe • badawcze  • teoretyczne - praktyczne


oferty

dalsze oferty – patrz .....

x-Ix 01:
x-Ix 02:
x-Ix 03:
x-Ix 04:
x-Ix 05:

zapytania

dalsze zapytania - patrz .....

y-Iy 01:
y-Iy 02:
y-Iy 03:
y-Iy 04:
y-Iy 15:

 

z gospodarki • przemysłu • techniki


oferty

dalsze oferty – patrz .....

x-Jx 01:
x-Jx 02:
x-Jx 03:
x-Jx 04:
x-Jx 05:

zapytania

dalsze zapytania - patrz .....

y-Jy 01:
y-Jy 02:
y-Jy 03
y-Jy 04:
y-Jy 05:

 

z ochrony środowiska • życia • o człowieku


oferty

dalsze oferty – patrz .....

x-Kx 01:
x-Kx 02:
x-Kx 03:
x-Kx 04:
x-Kx 05:

zapytania

dalsze zapytania - patrz .....

y-Ky 01:
y-Ky 02:
y-Ky 03:
y-Ky 04:
y-Ky 05: